29.10.2018_RAHVUSVAHELISE PROJEKTI “TUTORS’ BRIDGES“ EESMÄRKIDEST JA ÜLESANNETEST

1. oktoobril 2018 alustas oma tööga Põhjamaade Ministrite Nõukogu rahvusvaheline projekt "Tutors' Bridges", ning esimene informatiivne projekti seminar toimus 24. oktoobril ühiskondliku organisatsiooni MTÜ Uus Sild saalis, aadressil Haigla tn 6.

MTÜ Uus Sild juht Vladimir Naumov andis ülevaadet projekti plaanidest Narvas. Seminaril osalesid Narva korteriühistute esimehed, sotsiaalteenuste ja töötukassa töötajad, Jõhvi ja Kohtla-Järve avalike organisatsioonide esindajad, kohalike väljaannete ajakirjanikud. Seminaril osales ka Narva linnapea Tarmo Tammiste ja aselinnapea Aleksei Evgrafov.

See projekt on rahvusvaheline ja selle partneriteks on Petrozavodski linna, Rootsi-Karjala ärikeskus, Venemaa http://skbic.ru ja partnerid avalik-õiguslikust organisatsioonist Norrebro, Kopenhaagen-Taani http://miljoe-noerrebro.dk/.

"Tutors' Bridges" peamine eesmärk on moodustada mittetulunduslike organisatsioonide (sh korteriühistute), tööandjate ja vaimse ja kognitiivseerivajadustega inimeste vastastikuse koostöö mudeli, et aidata neil inimestel tööle Petrozavodskis ja Narvas.

Projekt "Tutors´Bridges" on suunatud ettevalmistamisele tööks haljastusteenuste valdkonnas (linnapargid, tänavate ja korteriühistute hooldus). See on paindlik ala, mis pakub palju ajutisi ja püsivaid töökohti, kus sihtrühma kuuluvad väiksema töövõimega inimesed saavad alustada oma tööga, saada enesekindlust ja ühiskonna toetust

Sillad täiuslikku ellu” on loogiline jätk kodanikuühiskonna algatuse taaselustamisele, mis käivitati 2016. aastal rahva pargiprojekti osana, meie linna täiustamiseks. Sellest tulenevalt sündisid ideed, mis on juba hakanud realiseeruma:

- Park EV100, kolme algatuse objekt, sh kodanikualgatuse.

- 2018. aasta jaanuaris Narva Ökoloogia Ümarlaua kui ühiskondliku ja mitteformaalse organisatsiooni loomine.

- Uus linnaprogramm “Teie hoovi uus elu” korteriühistute toetamise ja kaasrahastamisega sisehoovide haljastamiseks ja kaunistamiseks, mis on hetkel väljatöötamisel ja vajab kooskõlastamist.

Sellest programmist rääkis meie osalejatele Aselinnapea Aleksei Evgrafov ja teatas selle elluviimise võimalikest tähtaegadest: "Programmi elluviimiseks peamine ja otsustav hetk on selle heakskiit linnakoosolekul. Rakendamise ajastamiseks on kaks võimalust - see on 2019. aasta algus või kevad 2019. "

Vladimir Naumov ütles oma sõnavõtus, et "Tutors' Bridges" projekti raames korraldatakse koolitustöökojad, meistriklassid ja haridusprogrammid, mille eesmärgiks on sihtrühma kuuluvate erivajadustega inimeste ja tugiisikute ettevalmistamisele, nende toetamisele, vähenenud töövõimega isikute vanemate ja eestkostjate tutvumine selle tööga ning korteriühistute esindajate kaasamine.

MTÜ Uus Sildi haridusprotsessi juht Elena Uljanenok tutvustas oma aruande ühes osas publikule juba tehtud tööst erivajadustega inimestega, töömeetodite ja praktiliste küsimuste kohta linnaosade parandamiseks. Näiteks 6. oktoobril 2018 korraldas MTÜ Uus Sild aprikoosialle rajamise ürituse (Mandüriia metsik aprikoos) linnaterritooriumil, Tallinna maantee 59 ja 61 hoovi läheduses, kuhu kaasati erivajadustega inimesi.

Elena teavitas koosolekutel osalejaid, et Uus Sild teeb tihedat koostööd SA Maarjakülaga, kus sellistele inimestele õpetatakse aiandust ja aktiivselt võtavad üle praktilise kogemuse erivajadustega inimeste töö korraldamise osas.

Narva linnapea Tarmo Tammiste jagas kuulajatega uudist, et Narva jõudis Narva kultuurikapitali 2024. aasta konkursi teisele taotlusvoorule ning kodanike osalemise võistlusprogrammi elluviimisel ja rahvusvahelise koostöö tähtsusest. Ta rääkis sellest, kuidas Narva delegatsioon külastas oktoobris Petrozavodski ja istutas seal pargis õunaalleed, näidates, kuidas sõprus toob tõeliselt positiivseid vilju.

Allee rajamise idee tekkis sellepärast, et park, kus oli istutatud dekoratiivsed õunapuud, oli kavandanud Eesti arhitekt Juri Karme. Seega tekkis idee panna parki uut alleeli nimega "Narvskaya". 5. oktoobril toimus Narva allee rajamise üritus, kus meie linna esindajad andsid üle Petrozavodskile 11 dekoratiivset õunapuid.

Jõhvi külalised küsisid Narva linnapealt sellest, millest sai alguse selline aktiivne Narva areng? Tammiste selgitas, et kõik algas pärast 2010. aasta kohtumisel Soome partneritega, kes soovitas aktiivselt otsida ideid ja esitada taotlusi Euroopa fondidele. Linnapea rääkis, et Narva kodanikualgatus areneb aktiivselt, linnaruumi täiustamiseks tuleb palju ideid kodanikualgatustelt.

Kuid vajame spetsialiste linnaruumi korraldamise valdkonnas, mis võiksid meie ideed ellu viia. Projektis korraldatavatel seminaridel osalevad sellised spetsialistid. On vaja ühiselt välja töötada algoritm meie linna haljastamise probleemide lahendamiseks. Seda saab teha ainult tingimusel, et linnaruumi korraldamine vajab kutsealast lähenemisviisi, kui terviklik ökosüsteem, kus iga õu ja park on osa, mis on seotud teiste selliste osadega.

MTÜ Uus Sildi esindaja Natalia Polyakova teabekampaania programmi lõpus rääkis osalejatele "Linnaaedade maailm" projekti raames tehtud töö teemal, kuidas korraldada tööd haljastustööde kooskõlastamiseks linnaametiteda, praktilistest kogemustest korterelamute elanike kaasamisest oma sisehoovi korrastamiseks, kuidas sellega alustada ja kuidas kaasata inimesi.

ÜHINEGE MEIEGA!