5. VEEBRUARIL – Linnavalitsuse ja Narva Ökoloogilise Ümarlaua esindajate töökoosolek

15. veebruaril toimus linnavalitsuse töökoosolek, millest võtsid osa mitmed linnavolikogu ametnikud ja Narva ökoloogilise ümarlaua esindajad. Koosoleku algatajateks olid Narva Ökoloogilise Ümarlaua nõukogu esindajad (NÖÜ).

Administratsiooni poolt kohtumisest võtsid osa: linnavolikogu esimees Alexander Yefimov, Narva linnapea Tarmo Tammiste, abilinnapea Aleksei Evgrafov, peaarhitekt Ivan Sergeev, linna- aednik Ljudmilla Morina. NÖÜ nõukogu poolt võtsid osa: Natalia Polyakova - aednik Alexander Myasoedov - ajakirjanik, Vladimir Naumov töörühma "Linnaaedade maailm" juht.

NÖÜ esindaja Vladimir Naumovi sõnul on tarvis teha koostööd kohalike omavalitsustega, et oleks kord linnade parendamise ideede elluviimisega seotud küsimuste lahendamiseks kodanikualgatusel ning nende elluviimiseks. Tulevikus peaks see kord saama partnerluse aluseks sellise kolmepoolse kokkuleppe osaliste jaoks - linnavalitsus, NÖÜ liikmed ja kodanikud.

See on vajalik linna paranemist puudutavate probleemide efektiivseks lahendamiseks, linna elanike laialdase kaasamisega. See annab võimaluse arendada ja rakendada linnakeskkonna arendamiseks tsiviilintegratsiooni projekte, mis on eriti olulised Narva ettevalmistamiseks konkursil "Euroopa kultuuripealinn 2024".

NÖÜ nõukogu esindajad tutvustasid osalejatele aktiivsete kodanike poolt väljapakutud ideed:

· Kahe korteriühistute algatus Tallinna mnt. 59 ja 61- Ilustada vana ploomi aed, mis asub nende majade kõrval (linnaterritooriumil), ja luua uus roheline park, mis võiks olla olemasoleva Pähklimäe pargi jätkuks;

· Idee luua tarastatud koerte jalutusväljaku Pähklimäe pargi läheduses, lihtsamate treenimisseadmetega koertele, prügikastidega, kus võiks olla 2 tsooni (suurtele ja väikestele koertele), skate-pargi ja endise bussipargi vahel.

· Idee viia ellu projekt "Linnaaedade maailm", millesse võiksid olla kaasatud kõik linna haridusasutused.

linna esindajad toetasid NÖÜ algatusi. Pooled leppisid kokku jätkata töökoosolekute korraldamist konkreetsete projektide läbitöötamiseks ning nende edasiseks elluviimiseks.

Narva Ökoloogilise Ümarlaua informatsiooni kohaselt.

Foto: Linnakogu kantselei.