18.01.2018_Narva Ökoloogilise Ümarlaua kohtumine sai läbi

Osalejate kokkutulek toimus sõbralikus õhkkonnas, sest kogunesid sarnase mõtteviisiga inimesed. Kohal olid lasteaedade esindajad - õpetajad, koolide õpetajad, KÜ esindajad, kahe linna ajalehe ajakirjanikud, Narva aktiivne elanik - pensionär, MTÜ "Uus Sild" Narva ja MTÜ Rakendusökoloogia Keskuse esindajad Sillamäelt - kokku 14 inimest.

Püüame lühidalt rääkida kohtumise käigust ja teemadest, mis arutati koosolekul.

Kohtumise alguses tutvustas Vladimir Naumov, kes osalesid 2017. aasta jooksul elluviidud rahvusvahelise projekti "People’s Parks" peamistes tegevustes, samuti projekti peamised tulemused, räägiti ka Narva plaanidest võitluses Euroopa kultuuripealinna tiitli eest 2024. aastal ja mõned linnas kavandatud kultuuriüritused tulevasel aastal.

Peamine asi „People’s Parks“ tegevuses, mis mõjutas tulemust (peetakse silmas uue pargi rajamine spordihoone juures), Vladimiri sõnul, oli koostöö linnavalitsusega; kohaliku omavalitsuse ametnike hea tahe ja inimeste algatus annavad tulemuse.

Vladimiri esitluse käigus käsitlesid osalejad jäätmekäitluse teemat, kus KÜ kompostimistegevuse takistuseks on linnavalitsuse käsutuse puudumine, mis kirjeldaks täpselt Narva KÜ tekkivate jäätmete käitlemist, seega ei ole võimalik realistlikult rakendada seda, mida seadus lubab.

Vladimir viitas ka teistele näidetele, mille puhul elanike vahelise koostöö puudumine, mõned kasulikud algatused, näiteks Natalia Lesina (kool 6) jäätmekäitluse projekt, negatiivselt mõjusid linna jaoks olulistele keskkonnaalastele tegevustele (vt täpsemalt SIIN.

Vladimir andis teada kohalijatele, et uuesti loodud ühiskondlik organisatsioon „Narva Ökoloogiline Ümarlaud“ jätkab projekti „People’s Parks“ 2017 aasta eesmärgi teostamist ning saab peamiseks vahendiks sidemete loomiseks ja erinevate struktuuridega (linnavalitsus, korteriühistud, aktiivsed elanikud jne) koostöövõimaluste leidmiseks. Selle ülesandeks on ka erinevate partnerite otsimine, jõudude ühendamine, töörühmade abistamine ja toetamine, mis tekivad seoses erinevate teemadega.


Seejärel kuulasid osalejad teavet ümarlaua ülesannete kohta, et otsustada sellise mitteametliku ühingu loomise üle "Narva ökoloogilise ümarlaua" vormis. Natalia Polyakova tutvustas oma ettekandes esialgse kontseptsiooni "Ökoloogiline Ümarlaud", selle missioonidt, eesmärgid ja ülesanded, peamised tegevused esimesel etapil, millega saate tutvuda SIIN.

Pärast kontseptsiooni arutamist hääletasid osavõtjad ühehäälselt otsuse poolt luua mitteametlik ühing "Narva Õkoloogiline Ümarlaud". Samuti otsustati "Ökoloogilise Ümarlaua" nõukogu oma tegevuse kooskõlastamiseks. Nõukogusse valiti järgmised kandidaadid: Natalia Polyakova (MTÜ Uus Sild) ja Marina Janssen (MTÜ Rakendusökoloogia Keskus, Sillamäe) ja Alexander Myasoedov (ajaleht GOROD), kes avaldasid valmisolekut ja huvi liituda assotsiatsiooni nõukoguga.

Lõppkokkuvõttes rääkisid osalejad oma mitteformaalse ühingu tegevuste motiividest ja huvidest: Natalja Lesina (kool nr 6) on õpetaja ning režissöör hariduselt. Ta valmistas 5. klassi õpilastele näidendit "Teie Majesteet Prügi". Natalia pakkus teha näidendit õpilaste abiga ning seda esitust võiks näidata ka teistes Narva lasteaedades;

Olga Evgrafova (lasteaia "Käoke" koolituse osakonna juhataja) ütles, et lasteaed tegeleb aktiivselt keskkonnaharidusega. Lapsed õpetajatega istutavad herned, lilled, korraldatakse laupäevakuid, viiakse läbi haridusalast tegevust lasteaia õues, üks kord kuus viiakse läbi tund ökoloogia õppeklassis. Olga ütles, et nende koolieelne lasteaed võib pakkuda aia territooriumil kohta istikute istutamiseks linna haljastamiseks ja on huvitatud sellest, kuidas mitmekesistada laste keskkonnaalast hariduslikku tegevust nende asutuses.

Tatjana Žuravleva – pedagoog (lasteaed Tareke) rääkis, et õppetundide ajal nad kasvatavad lastega istikuid – sibul, küüslauk, nisu. On olemas palju ökoloogiaalast materjali. Lasteaed sobib suurepäraselt istikute kasvatamiseks õues – territoorium on kinnine, on võimalik tagada istikutele õhtune niisutus.

Tatjana Komleva – linna elanik, inglise keele õpetaja, aednik, KÜ Puškini 4, on huvitatud jäätme sorteerimisest.

Inna Missivetšene (lasteaed Vikerkaar), osales 2017 aasta novembris pedagoogidele korraldatud seminaril, sai palju uut informatsiooni, temale pakub huvi projekt 100 tamme. Lasteaia Vikerkaar direktor ning pedagoogid, tema arvates, suhtuvad hästi nende lasteaia territooriumil taimede ja istikute kasvatamise ideesse.

Natalja Poljakova pakkus läbi viia ekskursiooni pedagoogidega lasteaias Käoke, selleks et tutvuda ökoloogiliste tegevustega antud kohas, nende kogemusega taimedekasvatuses, et koguda kokku materjal ning jagada seda huvi tundvate pedagoogidega teistest lasteaedadest. Lisaks, Natalja pakkus

Natalia soovitas alustada tööd lasteasutustega, otsides võimalust komposteerida toidujäätmeid asutuste territooriumil: nende institutsioonide motivatsiooni leidmine komposti tootmise korraldamiseks, finantseeringu leidmine, kooskõlastamine seda liiki tegevused linnavalitsusega, töötubade läbiviimine lasteaedades bio- jäätmete komposteerimise teemal.

Natalja pakkus jagada ideid – koguda materjali (foto ja projektide kirjeldused) erinevates lasteasutustes praktilise ökoloogialase tegevuse kohta, et avaldada seda Ümarlaua kodulehel.

KÜ Tallinna mnt 59 ja 61 esimehed Ljubov Romantšenko ja Nina Astratova rääkisid oma algatusest - dekoratiivse aia loomisest linnaterritooriumil nende majade läheduses, kus võiks olla aprikoosipuuallee, okaspuu, dekoratiivpuu ning viljapuu aed, kasutades kõrgeid peenraid jne. Nad on juba alustanud tööd, et teavitada nende maja elanike sellest ideest. Initsiatiivi toetasid maja elanikud, kõigi huvitatud elanike kohtumine on kavandatud 19. jaanuariks. Nad rääkisid ploomiaiast, mis asub selles piirkonnas ja elanikud tahavad seda jätta, kuid seda on vaja korrastada. Nüüd toimub plaani ettevalmistus kooskõlastamiseks omavalitsuse majanduse osakonnaga.

Svetlana Zaitseva, ajalehe „Viru Prospekt“ ajakirjanik, rääkis sellest, kui tähtis on elanike osalemine detailplaneeringu aruteludes, kodaniku aktiivsusest. Ta soovitas korraldada ümarlaua saidi jaoks foorumi ebavajalike asjade vahetamiseks (vahetusfoorum) – näiteks, palju männikäbisid aiast; keraamilised pottid; Kasutatud lauad heas seisukorras, soovitas saidil kuvada kuulutustetahvli.

Koosoleku lõpus arutati ümarlaua nõukokku valitud osalejad esimese kokkutuleku vajadust, et arutada ümarlaua üksikasjalikku kava.