06.10.2017 TÄHELEPANU FOOKUS KREENHOLMILE

Kreenholm sattus jälle rahvusvahelise projekti tähelepanu alla. 

30. septembrist kuni 7. oktoobrini toimus Narvas rahvusvaheline seminar, mille raamides urbanistika ja maastikudisaini üliõpilaste grupp, esindajad rohkem kui 10-lt maailma maalt, analüüsisid meie linna sotsiaalseid,

kultuurilisi ja linnaehituslikke väljakutseid, eesmärgiga esitada oma nägemuste lahendusteed. Seminar oli korraldatud Eesti Maaülikooli poolt ja rahastatud programmi Nordplus kaudu.

Kolme ülikooli : Läti Ülikooli, Eesti Maaülikooli ja Turu Ülikooli üliõpilased töötasid linna arengu ideede kallal , mis ideaalis oleks kasulikud mitte ainult pedagoogilisest küljest, vaid oleks ka reaalselt kasutatavad linna jaoks. 14 eri rahvusest üliõpilast Tartu, Riia ja Turu ülikoolidest jälgisid linna elu, kogusid infot, vestlesid linna elanikega ja töötasid linnaarhitekti tööruumis ühe nädala.

«Urban Study Course 2017» lõpuüritus toimus 6. oktoobril. Üliõpilased ja nende õppejõud tulid organiseeritud aktsioonile, et sümboolselt ühendada, käies koos linna elanikega läbi teekond üle raudtee jalakäijate silla, kesklinn Kreenholmi rajooniga. Silda ületavaid elanikke saadeti kuni Gerassimovi kultuurimajani.

Määratud kellaajal, 6.oktoobril kella 10-st kuni 12-ni, olid üliõpiased raudteejaama poolt vastas silda ületavatele üksikutele elanikele, võtsid nendelt intervjuusid, saates inimesi Gerassimovi kultuurimajani. Samal ajal selgitasid üliõpilased välja, miks elanikele ei meeldi silda ületada. Tuli välja, et sild on ebamugav jalgratturitele, emadele vankritega ja vanuritele. Üliõpilaste arvates tekitab see sild lisa eraldatusele kesklinna ja Kreenholmi rajooni vahel silla suure trepiastmete arvu ja järsu tõusu tõttu.

Gerassimovi klubi juures tegid üliõpilased inimestele ettepanekuid toetada nende initsiatiivi, märkida kaardil punaste ja roheliste lipikutega ära need kohad linnas, mis on ligitõmbavad ja mis mitte väga, pakuti kohvi ja teed küpsiste ning kommidega.

Lisaks sellele kingiti esimestele kohaletulnud elanikele auhinnaks T-särgid Kreenholmi vabrikute piltidega ja 12-korruselise hoone pildiga.

Meie, perojekti «People´s Parks” aktivistid otsustasime seda üritust toetada. Meie vabatahtlikud võtsid osa lehtede koristamisest Võidu pargi territooriumil.

Vladimir Naumov, MTÜ „Uus Sild” juhataja, andis ühele seminari juhtidest pidulikult üle kingituse- Narva linnuse kujutisega savist kruusid (handmade).

Me vestlesime aktsioonis osalejatega, õppejõudude ja üliõpilastega. Ilmnes, et üliõpilastele meeldis meie Kreenholm väga. Meie külalised nägid linna ilusana, et sellel on palju unikaalseid omadusi- endine rootsi ja vene linn, piiriäärne ja ülekaalukalt venekeelne. See linn on jaotatud ka raudteega. Kreenholmi pool ja linnuse pool- need on linna osad, mille vahel inimesed liiguvad mitte sageli. Miks? 

Üliõpilased ja õppejõud joonistqsid kriitidega asfaldil ning palusid elanikel anda oma panus ning jätkata joonistust.

Rahvusvahelise seminari Narva kutsumise initsiatiiv tuli linnaarhitekti Ivan Sergejevi poolt ja varsti me saame tutvuda üliõpilaste töödega sellest, millisena nad nägid meie linna. See info pannakse üles meie leheküljele peoplesparks.ee  ja teistele Narva infoportaalidele.

Tähelepanuväärne on ka see, et septembri lõpus toimus Narvas festival #NarvaIsNext, mis oli initsiatiiviks- teha narva Narva liikumise linnaks, muuta ta loominguliseks keskuseks. Festivali korraldajate arvates saab see teoks ainult aktivistide ja kodanikuühenduste koostöös, valitsuse ja äriringkondade toetusel, läbi kultuuri, loomingu, hariduse ja rahvusvahelise partnerluse.

Meie, projekti «People´s Parks“ osalejad ja aktivistid oleme valmis toetama meie linna ükskõik millise osa heakorrastamist aga nüüd on asi teie, aktiivsete linnaelanike käes. Ootame uusi ideid koostööks ja uusi arenguvorme, et viia need ellu. 

Kõik fotod  siin...