SEMINAR PETROZAVODSKIS

28. veebruaril 2017. aastal.

Rahvaparkide projekti idee sündis Petrozavodskis ja sattus etevalmistatud viljakale pinnasele, sest linnaparkide teema meie linnas hõljus juba pilvedes meie peade kohal, olles vajalikul ajal valmis maanduma, hakkama kasvama ning vormistuma suureks, huvitavaks, rahvusvaheliseks projektiks, nimetuse all „People,s Parks”. 

Niisiis, rahvusvaheline projekt „People,s Parks” startis jaanuaris, 2017. aastal. Veebruari lõpus hõikasid meie Petrozavodski kolleegid kutse „Pojehhali!”. Kutset toetasid samuti taanlased Kopenhaagenist. Nad on kolmas projekti osapool, kes on valmis andma meile edasi oma kogemusi ja seda, kuidas me saame arendada koostööd linnavõimudega ning teha meie elu huvitamaks ja mitmekesisemaks, üheskoos muutes paremaks meid ümbritsevat elukeskkonda.

Ja me sõitsime Petrozavodskisse, kus toimus seminar linnakvartalite elukeskkonna parandamise teemal, koostöö saavutamise teemal võimude ja linnaelanike vahel ja tulemusena koostöö saavutamine kõikide linna struktuuride vahel - äri, aktiivsed elanikud, linnaametnikud. Sellise koostegutsemise eesmärk- linnaalade hooldamine, linnaparkide moodustamine ning komfortse linnakeskkonna loomine.

Seminaril Petrozavodsakis esinesid linnaametnikud, rääkisid sellest, kuidas nad valmistusid projekti alguseks. Meie, narvalased, olime üllatunud linnavõimude aktiivsusest. Aga meile selgitati, et Venemaal on 2017. aasta kuulutatud „Ökoloogia aastaks”. Sellepärast kõiki ühiskondlikke üritusi, mis parendavad linna territooriume, toetatakse aktiivselt linna administratsiooni poolt. Kuid mitte ainult see ei üllatanud meid. Üllatas ka Petrozavodski elanike aktiivsus, kes on valmis parendama mitmekorteriliste majade territooriume ning see häälestatus ja optimism, mille tõid linna elanikud meieni ühisel kohtumisel Oneega järvel. Seminaril räägiti meile, milliseid konkursse viiakse linnas läbi selleks, et kaasata elanikke osalema laupäevakutel:
see on aktsioon „Roheline kingitus linnale”, kus iga perekond võib muretseda endale istiku ja istutada selle määratud kohas, osaledes linna laupäevakul.

„Lilled kodulinnale”, kus linlased koos linnavõimudega leppisid kokku, ostsid ja istutasid peenardele lilled.

Konkurss „Minu unistuste park”, kus saaks esitada oma nägemust linnaparkide kujundamisest joonistuste ja disain-projektide näol.

Aktsioon, et moodustada „Lootuste Allee”, kus linnavõimud tegid aktiivset koostööd järelvalve organitega, kaasates osalemiseks seadusi rikkunud kodanikke.

Tore, et linna äriettevõtted toetavad ja võtavad aktiivselt osa sellistest üritustest, ostes suure koguse istikutest ning toetades selliste ürituste korraldamist, aga ka aktiivsed elanikud, kes on valmis osalema linna laupäevakutel ja linna heakorrastamise aktsioonidel, võttes osa istikute istutamistöödes.

Projekti korraldajad rääkisid meile, et Petrozavodskis toimuvad projekti "People´s Parks" egiidi all linnaelanikele 2 seminari, milledel kõik soovijad, kes tahavad muuta mitmekorteriliste majade ümbrust, võivad esitada oma osalemise soovi. Korraldajad valmistavad ette mitu tüüpprojekti maju ümbriteva rohelise ala kujundamiseks. Kui elanikelt laekub ettepanek disainiprojekti näol, siis saab linnaarhitekt vormistada sellise disainiplaani alusel arhitektuurilise projekti linna eelarvest.
Meid hämmastas avalduste hulk, mis laekusid mitmekorterilistelt majadelt haljastuses osalemiseks, neid laekus 900 ümber. Teisel seminaril räägitakse Petrozavodski elanikele üksikasjalikult, kuidas juriidiliselt korrektselt peab lähenema maja ümbritseva ala kujundamisele ja kuidas kooskõlastada disainiprojekti linna administratsioonis.