19.03 2017, VABATAHTLIKE TREENING

 

19. märtsil 2017. aastal toimus vabatahtlike treening, mille viis läbi "Game Club" meeskond Tallinnast . Üritus viidi läbi Vabaloomingu majas, tulevase pargi piiri lähedal. Üritus möödus mängulises vormis. Sellest võttis osa umbes 20 inimest. Treeningu esimeses osas tutvusid osalejad üksteisega, mängiti läbi mitmesugused grupimängude stsenaariumid. Õppetöö vaheajal oli korraldatud osavõtjate toitlustamine. ...

 

Ürituse teises pooles jagati osavõtjad 4 gruppi, millistes määrati juhid. Treeningu korraldajad joonistasid tulevase pargi planeeringu, jagasid selle osadeks ja andsid osavõtjate meeskondadele ülesande- genereerida pargi jaoks ideesid. Iga grupp pidi töötama välja ideed ühiskonna erinevate sotsiaalsete gruppide jaoks – noorte, turistide, vanurite ja perkondade jaoks. Seejärel püüdsid meeskondade juhid ühises arutelus ühendada tulevase pargi kõik osad ühtseks tervikuks.

Ürituse lõpus vahetasid osalejad treeningu kohta oma mõtteid. Treening möödus konstruktiivselt, mõningaid ideesid me hakkame kasutama meie projekti edaspidises töös. Vabatahtlikud väljendasid oma valmisolekut võtta aktiivselt osa meie projekti tegevustes.

Treeningu video:

https://www.facebook.com/pg/narvapeoplesparks/videos/?ref=page_internal

Artikkel ajalehes Viru prospekt:

http://prospekt.ee/obitanie/6332-v-narve-mechtayut-zalozhit-novyy-park.html

meeskond Tallinnast "Game Club": 

http://www.thegameclub.eu/ru