AJAKIRJANDUSES MEIE "MITTEALALISEST" JA AINUKESEST...

Artikkel ajalehes Статья в газете Viru prospekt, дата публикации 28.08.2017 

Uus park, mis on kuulutatud Narva kingituseks Eesti riigi 100. aastapäevaks, saab olema esimeseks Eesti mittealaliseks pargiks. See park hakkab arenema ja muutuma rahvainitsiatiivi raamistikus.

Otsus on rahvasaadikute käes

Muidugi saab see võimalikuks siis kui linnavolikogu saadikud toetavad seda projekti ning võtavad selle linna Arenguprogrammi.

Tuletame meelde, et idee rajada Narva linna viimase 60.a jooksul esimene uus linnapark arenes rahvaalgatusena, ühendades mitut initsiatiivi.

Linnavolikogu esimees Aleksandr Jefimov, kes esines KÜ esimeestele seminaril «Sinu õueala uus elu», ei varja, et linnaelanikel ja volikogu liikmetel on erinevaid arvamusi

-Nagu alati on nii ükskõik millise suure projekti puhul aga ma püüan oma kolleege veenda septembris toimuval volikogu istungil, lülitada see projekt linna Arenguprogrammi. Tegelikult volikogu toetas juba seda ideed, eraldades 15 tuhat eurot maastikukujunduse projekti koostamiseks ja 30 tuhat eurot pargi osa kujundamiseks, mis on mõeldud puude ja põõsaste istutamiseks Ida-Virumaa rahvuskultuuride ühenduste idee järgi. Puude istutamine toimub juba selle aasta oktoobris – ütles ta meie ajalehele.

Esimene «mittealaline»

Esimesed istutamised on tõesti planeeritud selle aasta sügiseks, kui Ida-Virumaa rahvuskultuuride ühenduste esindajad istutavad puud, mis sümboliseerivad erinevaid rahvusi. 2018.a kevadel on kavas panna alus «rahvapargi» keskosale ja istutada 100 tamme linnaelanike jõududega. Projektis on nähtud ette laste mänguväljak, koerte jalutusplatsid ja lavad loomiguliste kollektiivide esinemisteks. Arutatakse võimalust suvekino ehitamiseks ja seda, kuidas kasutada parki talvel.... Võimalikud on pargi tsoonide erinevad arengu variandid ja palju sõltub narvalastest, kes tahavad vahetult võtta osa pargi istutamise ja hooldamise töödest. Võib istutada «perekonna» puu või tähistada istutamisega kooli lõpetamist. Võib jagada «üleliigseid» lilli ja põõsaid, mis kasvavad teie maja juures: Vladimir Naumov ja Natalja Poljakova, kes esindavad MTÜ-d Uus Sild, on valmis võtma enda peale istikute istutamise koordineerimistööd.

Narva peaarhitekt Ivan Segejevi sõnul kutsus pargi idee esile projekti teostava arhitektuuribüroo AB Artes Terrae arhitektide ja projekteerijate vaimustuse: «See on esimene ja ainukene niiöelda «mitteregulaarne» park Eestis, mis on kujundatud võimalusega istikute istutamise struktuuri arendamiseks aga mitte staatiline, istutatud ükskorda kindla plaani järgi ja alatiseks ».
Elanike initsiatiiv võib tuua linna ka raha.

Spetsialistide arvates võib pargi loomiseks planeeritud mahus minna 5 kuni 10 aastat. Vladimir Naumov, kes on Põhjamaade Ministrite Nõukogu projekti «Rahvapargid» koordinaator, räägib, et pargi loomise kulud ei lange mitte ainult Narva maksumaksjate õlgadele.

- Meie MTÜ Uus Sild sai Põhjamaade Ministrite Nõukogult finantseeringu esimeste sammude astumiseks. Meil on ka esialgne kokkulepe fondidega, nii Euroopa kui ka kohalikega ( jutt on Keskonna investeeringute fondist KIK), edasisest «rahvapargi» loomise toetamisest ja teiste ökoloogiliste projektide toetamisest, mis on suunatud õuealade heakorrastamisele. Septembris me ootame külla oma partnereid Taanist ja Venemaalt, kes tutvuvad Narva maastikulis-arhitektuuriliste võimalustega ja sellega, kuidas arenevad meie projektid. Mida rohkem narvalasi näitavad üle initsiatiivi ning lülituvad koostöösse, seda kõrgemad on meie ühised võimalused, et saada linna arenguks vahendeid erinevatest allikatest, - räägib V. Naumov.

 Sofja Boborenko