PROJEKT "NÖRREBRO HING". RUBRIIK INNOVAATILISED IDEED-NÖRREBRO 2

 

Pakume teile tutvumiseks veel ühe projekti kirjelduse, mille kontseptsioon on sarnane eelmise artikli rubriigis kirjeldatud Nörrebro Innovaatilised ideed ja sai ka Kopenhaageni munitsipaliteedi toetuse. Projekti juba teostatakse ja finantseeritakse osaliselt Põhjamaade Ministrite Nõukogu NORDEN poolt ning see sai innovatsiooni eest esikoha ja auhinna:

Projekt „THE SOUL OF NØRREBRO“ /Nörrebro hing/.

http://www.sla.dk/en/projects/hanstavsenspark/

Toome ära idee lühikese kirjelduse:

Uus linna skeem põhineb loodusliku pinnavormi muutmisel. Põhiülesanneteks on klimaatiline kohandumine ja uuendamine Hans Tavsens pargi ning Korsgade tänava jaoks: vihmavee ärajuhtimine suure sademete hulga korral, uue ligitõmbava elukeskkonna kujundamine Kopenhaageni Sisemises Nörrebros.

Konkursi programm palus osalevatel arhitektidel luua «sotsiaalsed innovatsioonid », mõtestades ümber suhted linna pargi, linna looduse, ühiskondlike väljakukeste, kohalike organisatsioonide ja koolide vahel. Projekt „SLA Nörrebro hing“ vastas sellele väljakutsele ning pakkus Põhjamaa osas välja ümbritseva keskkonna uue mudeli, mis põhineb looduslikel printsiipidel ja protsessidel. Tehti ettepanek- lahendus muuta looduslikku keskkonda (tehnoloogilise lahenduse asemel): pargi maastikukujunduslik disain- pinnas, puud, lilled, rohelus ning looduslik vee puhastamine. Väärtus oli selles, et kasutati linna looduslikku keskkonda ja selle kohandumist kliima muutustega. Teostatakse teineteist täiendavad lahendused, mis lahendavad konkreetse vihmavee kogumise nii, et hoida ära üleujutusi, samal ajal tagavad ka Nörrebros tugevama sotsiaalse ühendumise. Vihmavett kogutakse ja kasutatakse lokaalselt. Samal ajal juhitakse vihmavee ülejääk paduvihma ajal läbi puhastusseadmete, enne selle suunamist Kopenhaageni järvedesse. Siin on koostöös hüdroloogilised, bioloogilised ja sotsiaalsed skeemid, mis osutab positiivset mõju kogu Kopenhaagenile.

Projekti meeskond haaras oma tegevusse kaasa kohaliku elanikkonna, millega andis suure panuse Hans Tavsens pargi ja Korsgade tänava arengu kontseptsiooni.

Projekt «Nörrebro hing» lahendab linna aregu probleeme läbi uue mudeli- «Nordic Model“. See on kõrgetasemeline mudel, milles on koostöö, dialoog ja humaansed disainerlikud lahendused loodusteaduslikel alustel. Projekt lahendab üheaegselt nii linna füüsilisi, sotsiaalseid kui ka kultuurilisi probleeme ning tugevdab erinevate skeemide vahelist sünergiat. Tulemuseks on kontseptsioon, mis lahendab paljusid linna probleeme ning loob uusi võimalusi sotsiaalseks kooseluks.

Projekti konseptsiooni määratlesid rajooni võimud- munitsipaalne valitsus. 5 aastat tagasi oli selles rajoonis üleujutus ning kõikide kortermajade keldrid olid vee all. Kommunaalasutused otsustasid ühendada projektialased tööd linnaelanike huvidega. Läbiarutamiseks pakuti üle 300 lahenduse. Toimus elanike vaheline hääletamine ning võitis see projekt, mis muudab pargi olemasolevat maastikukujundust. Eesmärk –olemasolevate puude säilitamine, vee kogumine ja puhastamine, lasteväljakute ja mänguväljakute rekonstrueerimine. Teostati arvutused, läheneti sellele ülesandele tehniliselt- spetsiaalsete torude ja kommunikatsioonide projekteerimine vee kogumiseks oleks selle projekti muutnud 4 korda kallimaks kui pargi rekonstrueerimine ja selle maastikulise kujunduse muutmine. Korraldajad viisid selle rajooni elanike hulgas läbi hääletamise ning said teada elanike arvamuse.

Projekt algas dialoogiga. Elanikud kutsuti arutelule, renditi koolis, mis asub pargi lähedal, saal, võeti vastu elanike soovid. Korraldajad tegid järelduse, et elanikke peab informeerima kõikidest projekti etappidest, sest inimesed kardavad muutusi. Trükiti infolehed projekti tähtaegadega ja millises etapis projekt hetkel on. Projekt on pikaajaline ja selle lõpetamise tähtaeg on 2023.a.

Munitsipaliteet pöördus 3 projekteerija poole, et nad koostaksid pakkumised. Ekspertide grupp arutas koos elanikega läbi pargi paremaksmuutmise kontseptsiooni. Ette oli valmistatud 3 erinevat programmi ning elanikud hääletasid nende programmide poolt. Võitis projekt, mis arvestas kõige suurema võimaliku üleujutusega. Park saab olema vee kogumise ja puhastumise kohaks. Nähti ette, et parki istutatakse puud, mis puhastavad vett. 

Elanike kaasamine hääletamiseks omab ka riske- inimesed on huvitatud stabiilsusest. Sellepärast on vajalik väga detailne programmi selgitustöö, inimesed vajavad konkreetsust. Eelmise, 2016a., möödunud aasta, kevadel korraldas munitsipaliteet avatud uste päevad. Viidi läbi ka spetsiaalseid ajutisi üritusi, kus selgitati elanikele pargi tulevast kujundust. Lasteväljaku kohale tehti veeväljak, mis tegutses 2 kuud. Paigaldati kasvuhoone, peenarde asemel oli vesi ning inimestele näidati, millised taimed puhastavad vett. Pargi sissekäigu juurde paigaldati infostendid. Administratsioon korraldas avatud uste päeval peo, trükiti flaierid.

Tänaseni uuendatakse projekti etappide infot pidevalt. Omavalitsus kasutab aktiivselt vabatahtlike abi. Lasteväljaku tööline omab rajooni elanikega pidevat sidet, ta annab kõik elanike soovid ja märkused edasi otse administratsiooni esindajale.

Selle pargi ülalpidamiskulusid hakkab ehituse lõppemise järel kandma linna kommunaalteenistus. Teostatud arvutused näitasid, et tehniline lahendus maaaluste torustike paigaldamisega ületab maksumuselt 4 kordselt pargi maastikulise ümberkujundamise maksumust. Nende arvutuste tulemusel, kuna teenindamine jääb kommunaalteenistuse kanda, kavatseb munitsipaliteet tõsta veekasutamise tariifi ümberkaudsete majade elanike jaoks 0,02 taani sendi võrra.

Projekti foto...

Projekti ingliskeelne kirjeldus:

http://www.sla.dk/files/2914/9449/3217/SLA_Ramboll_HansTavsensPark_UK.pdf